Verlofaanvraag

Verlof aanvragen doet u bij de directie van de school. De school mag slechts eenmaal per jaar verlof verlenen voor vakanties buiten de schoolvakanties om en dit ten hoogste voor tien dagen of twee schoolweken. Deze regeling is er uitsluitend voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt om binnen de vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. De werkgever moet dat aantonen. Verlof wegens vakantie is niet mogelijk in de eerste twee weken van het schooljaar.

Als uw kind een dag verlof nodig heeft wegens dringende (familie)omstandigheden, vult u dan het formulier in dat u bij de directie kunt krijgen of kunt downloaden via de site van de school.