Kinderopvang Smallsteps

Smallsteps/ De Speelbrug maakt gebruik van een lokaal in de school, waar Speelhonk alle Noordwijkse kinderen verwelkomt. De ruime openingstijden sluiten perfect aan op de wensen van werkende ouders: voorschoolse opvang vanaf 07.00 uur en naschoolse opvang tot 18.30 uur.

Peuterschool ’t Kimmetje in basisschool Zeehonk

Smallsteps/ De Speelbrug biedt peuteropvang aan kinderen vanaf twee jaar, op de peuterschool in Zeehonk. Lekker spelen, andere kinderen ontmoeten en ook nog een extra stapje zetten in de ontwikkeling. Dat is wat peuters doen op de peuterschool, een omgeving die helemaal voor hen in ingericht. Peuters vanaf twee jaar leren samen met andere kinderen spelen, samen het speelgoed delen en grenzen kennen, waardoor zij zich gewaardeerd voelen en allerlei vaardigheden ontwikkelen. Ook voor de ouders is het een gelegenheid om contacten te leggen met andere ouders en soms is het ook even prettig om “even je handen vrij te hebben”.

Op deze peuterschool wordt door gediplomeerde leiding op een speelse manier gewerkt met het Voor- en Vroegschoolse Educatieprogramma ‘Peuterpraat’. In dit programma staat de stimulering van alle ontwikkelingsgebieden van het kind centraal, met speciale aandacht voor communicatie en woordenschat. Dit alles heeft als doel de kinderen een optimale start te geven op de basisschool. Tevens heeft de peuterschool een belangrijke functie op het gebied van de vroegtijdige signalering van een eventuele achterstand en/of stilstand in de ontwikkeling van uw kind. Samen met ouders wordt naar een passende aanpak gezocht.

Voorschoolse opvang

Elke werkdag is Het Speelhonk geopend met de voorschoolse opvang. Als u voor de files uit naar uw werk wilt of vroeg moet beginnen, of bijvoorbeeld eenmalig in verband met een vroege afspraak, kunt u gebruik maken van de voorschoolse opvang. Er zijn diverse manieren om van deze opvang gebruik te maken: vaste dagen in een contract, losse keren met de flexibele opvang, of flexibele tijden middels een strippenkaart.Aangezien niet alle ouders opvang nodig hebben vanaf 07.00 uur, maar hun kind wel eerder willen brengen dan de start van de school, kunt u ook een vso-strippenkaart aanschaffen.

Uw kind kan zo vaak van de voorschoolse opvang gebruik maken als u zelf wenst. Aanmelden kan via info@speelbrug.nl of middels een intekenlijst bij het BSO-lokaal op school. Wel willen wij u dringend verzoeken dit minimaal één werkdag vooraf te doen, zodat onze pedagogisch medewerkers hier rekening mee kunnen houden. U kunt uw kind ook opgeven voor vaste dagen. Uiteraard is uw kind altijd welkom bij calamiteiten!

Tussenschoolse opvang

Smallsteps/ De Speelbrug verzorgt ook de tussenschoolse opvang op Zeehonk. De ervaren pedagogisch medewerkers dragen zorg voor een gestructureerde overblijf, waarbij voldoende ruimte is voor ontspanning. Tijdens de tso hanteren wij dezelfde normen en waarden als de school, met dien verstande dat de tso vrije tijd is. Als de buiken weer gevuld zijn, is daarom altijd gelegenheid tot buiten spelen of een gezellig spelletje. De overblijfbegeleiders streven naar een gezellige en ontspannen sfeer tijdens de tso, waarin alle kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.

Naschoolse opvang

Kindercentrum Smallstep/De Speelbrug biedt bij basisschool Zeehonk gezellige en uitdagende naschoolse opvang, voor alle kinderen uit Noordwijk. De kinderen kunnen in een huiselijke omgeving en onder professionele begeleiding naar hartenlust spelen, knutselen, lezen, computeren, spelletjes doen of heerlijk ravotten op het buitenterrein. Ook lekker chillen, een verhaaltje (voor)lezen of koekjes bakken behoort tot de mogelijkheden. Naast deze reguliere naschoolse opvang, bieden zij ook wisselende sport- en creatieve activiteiten aan. Voor ieder wat wils dus!De individuele benadering zorgt ervoor dat elk kind zich veilig en vertrouwd voelt bij Smallsteps/ De Speelbrug. Dit zorgt ervoor dat de BSO uitdagend blijft voor alle leeftijden, en een plek is waar ieder kind met een glimlach naar toe gaat en met een nog stralender gezicht weer wordt opgehaald door de ouders.

Wat biedt BSO Smallsteps/ De Speelbrug de ouders?

Als ervaren kindercentrum met locaties verspreid door de gehele Bollenstreek, zijn zij bekend met de wensen van ouders. Hier spelen zij op in met onder andere flexibiliteit en vele extra services, die het voor u als ouder op een comfortabele manier mogelijk maken om werk en zorg te combineren. Zo hoeft een uitnodiging voor een partijtje of een sporttraining op uw werkdag niet direct tot stress te leiden: een rijservice van Smallsteps/ De Speelbrug biedt daarbij de oplossing. Een warme maaltijd, knipservice, of een ritje naar huis? Bij kindercentrum Smallsteps/ De Speelbrug behoort dit allemaal tot de mogelijkheden!

Dit is een samenvatting van de informatie van de website van de Smallsteps/ Speelbrug. U kunt hier meer informatie vinden. Tevens kunt u zich hier opgeven voor de digitale nieuwsbrief.