Overblijf

Smallsteps/ De Speelbrug verzorgt ook de tussenschoolse opvang op Zeehonk. De ervaren pedagogisch medewerkers dragen zorg voor een gestructureerde overblijf, waarbij voldoende ruimte is voor ontspanning. Tijdens de tso hanteren wij dezelfde normen en waarden als de school, met dien verstande dat de tso vrije tijd is. Als de buiken weer gevuld zijn, is daarom altijd gelegenheid tot buiten spelen of een gezellig spelletje. De overblijfbegeleiders streven naar een gezellige en ontspannen sfeer tijdens de tso, waarin alle kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.

Wilt u uw kind opgeven voor de overblijf? Dit kunt u doen via de website van Smallsteps/ De Speelbrug.